Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí nghiên cứu lý luận, hướng dẫn phương pháp công tác trong lĩnh vực thông tin, tư liệu, thư viện và thống kê KH&CN; trao đổi ý kiến, kinh nghiệm công tác; giới thiệu thành tựu và sản phẩm thuộc lĩnh vực thông tin tư liệu, thư viện và thống kê KH&CN trong nước và nước ngoài.

 

Chính sách về chuyên mục

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

60 NĂM - NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TỔNG QUAN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

PHỎNG VẤN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

NHÌN RA THẾ GIỚI

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

LỊCH SỬ THƯ VIỆN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU CÁC CƠ QUAN TT-TV

Chọn Các bài nộp tự do Không chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ.

Chọn Các bài nộp tự do Không chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TT-TV

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chọn Các bài nộp tự do Không chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

CON SỐ-SỰ KIỆN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU VĂN BẢN-TÀI LIỆU

Chọn Các bài nộp tự do Không chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chu kỳ xuất bản

Xuất bản hai tháng một số

 

Chính sách truy cập tự do

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Hội đồng biên tập

Chủ tịch Hội đồng: TS Trần Đắc Hiến

Ủy viên: TS Nguyễn Huy Chương;TS Mai Hà; TS Tạ Bá Hưng; TS Đỗ Văn Hùng; TS Lê Thanh Huyền; ThS Cao Minh Kiểm; GS TS Tăng Văn Khiên; TS Hồ Ngọc Luật; TS Vũ Dương Thúy Ngà; PGS TS Trần Thị Quý; ThS Đào Mạnh Thắng; ThS Nguyễn Văn Thiên ; PGS TSKH Bùi Loan Thùy; TS Nguyễn Hồng Sinh; TS Nguyễn Hoàng Sơn; TS Lê Văn Viết

 

Ban biên tập

Tổng biên tập: ThS Đào Mạnh Thắng

Ủy viên: ThS Lê Thị Hoa; ThS Nguyễn Thị Tú Quyên; ThS Hà Ngọc Minh

Thư ký tòa soạn: ThS Lê Thị Hoa

 

Thể lệ viết bài cho Tạp chí

THỂ LỆ VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí có thể thuộc một trong những thể loại sau: công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm chuyên môn, tổng quan, bài dịch, lược dịch, tin tức hoạt động, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật, ... trong lĩnh vực thông tin, tư liệu, thư viện và thống kê KH&CN.

2. Bài gửi đăng trên Tạp chí phải là bài mới, chưa đăng trên bất kỳ tạp chí nào khác. Độ dài của bài viết không quá 5000 từ. Bài nghiên cứu, trao đổi phải có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 120 từ). Nếu là bài dịch, lược dịch cần gửi kèm theo bản gốc để hỗ trợ biên tập và hiệu đính.

3. Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo theo mô hình: [Tác giả, Năm xuất bản tài liệu].

Đối với tác giả là người Việt, ghi đầy đủ họ và tên; đối với tác giả nước ngoài ghi họ và các chữ cái đầu của tên tiêng và tên đệm (nếu có). Thí dụ: [Nguyễn Văn A, 2015], [Smith J, 2015].

Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một lúc cho một nội dung/một câu thì sắp xếp các trích dẫn theo thứ tự thời gian và phân cách các nguồn trích bằng dấu chấm phẩy. Thí dụ: [Nguyễn Văn A, 2014; Trần Thị B, 2015]; [Bowker GC, 2010; Smith J, 2012].

Nếu tài liệu được trích dẫn có 2 hoặc 3 tác giả, ghi đủ cả hai và dùng chữ "và" (đối với tài liệu tiếng Việt, tài liệu dịch hay tài liệu bằng các ngôn ngữ khác có thêm phần dịch tiếng Việt) hoặc chữ "and" (đối với tài liệu tiếng nước ngoài) để nối giữa hai tác giả đó, Thí dụ [Tạ Bá Hưng, Cao Minh Kiểm và Nguyễn Tiến Đức 2005]; [Smith J and Johnson A, 2011].

Nếu tài liệu được trích dẫn có từ 4 tác giả trở lên, chỉ ghi tên tác giả đầu tiên và thêm cụm từ "và cộng sự" đối với tài liệu tiếng Việt hoặc "et al" đối với tài liệu tiếng ngoài. Thí dụ: [Nguyễn Hữu Hùng và cộng sự, 2005]; [Bowker GC et al, 2010].

Trường hợp sử dụng tên tác giả của tài liệu trích dẫn là thành phần của câu văn thì ghi năm xuất bản trong ngoặc đơn và đặt ngay sau tên tác giả/các tác giả. Thí dụ:  "Theo Nguyễn Văn A (2015),....."; "Smith J (2015) cho rằng....."

Nếu trích dẫn nhiều tài liệu của cùng tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự thời gian. Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c... Thí dụ: [Smith J, 2008a, 2008b, 2008c, v.v].

4. Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ đưa vào danh mục tài liệu tham khảo những tài liệu đã được trích dẫn nguồn trong chính văn. Tài liệu trong danh mục được xếp chung không phân biệt ngôn ngữ và được đánh số thứ tự theo thứ tự vần chữ cái tiếng Việt của Họ tên tác giả đầu tiên. Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo vần chữ cái của nhan đề. Trường hợp có nhiều tài liệu của cùng tác giả thì xếp theo thời gian. Nếu tác giả có nhiều tài liệu trong cùng năm thì thêm chữ cái a, b, c... vào cuối số năm để phân biệt (thí dụ: 2015a, 2015b, 2015c,..). Tài liệu tham khảo được mô tả theo mẫu như sau:

- Đối với bài trích tạp chí:

Họ tên tác giả , .... (năm xuất bản). Nhan đề bài báo. Tên tạp chí, tập, số, số trang đầu- số trang cuối.

Thí dụ:

Tạ Bá Hưng, Cao Minh Kiểm và  Nguyễn Tiến Đức (2005). Hoạt động thông tin KH&CN ở Việt Nam: Hiện trạng và định hướng phát triển. TC Thông tin - Tư liệu, no. 4, tr. 1-10.

Cao Minh Kiem and Middleton MR (1998). An evaluation of textual storage and retrieval software: CDS/ISIS and InMagic. Program : electronic library & information systems, vol. 32, no.3, 283-302.

- Đối với chuyên khảo:

Họ tên tác giả, ...  (Năm xuất bản). Nhan đề chuyên khảo. Nơi xuất bản: nhà xuất bản. Số trang. Số ISBN (nếu có).

Thí dụ:

Vũ Văn Sơn (2000). Giáo trình biên mục mô tả. Hà Nội : NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 292 tr.

Taylor A.G (2000). Wynar's introduction to cataloging and classification. 9th ed. Englewood, Colorado : Libraries Unlimited Inc. 522 pp. ISBN 1-56308-857-6.

- Đối với tài liệu điện tử từ mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu:

Họ tên tác giả, ...... (Năm xuất bản). Nhan đề bài báo. Tên tạp chí, tập, số, trang đầu-trang cuối. doi:XX.XXXXX hoặc Truy cập ngày ........ từ .....(URL của nguồn tin).

Thí dụ:

Đỗ Văn Hùng (2015). Vai trò của Thư viện số trong môi trường học tập trực tuyến và chia sẻ học liệu. TC Thông tin và tư liệu, số 6. Truy cập ngày 18/02/2016 từ http://wdww.vjol.info /index.php/VJIAD /article /view /22501 /19252.

Byrne, A. (2004). The end of history: censorship and libraries. The Australian Library Journal, vol.2 no.53. Truy cập ngày 16/10/2004 từ http://www.alia.org.au/publishing/alj/53.2/full.text/byrne.html.

Wright F (2013).  What do Librarians Need to Know About MOOCs?. D-Lib Magazine, vol.19, no. 3/4.  doi:10.1045/march2013-wright.

 

5. Tác giả chịu trách nhiệm về độ chính xác của các tài liệu tham khảo, số liệu điều tra, khảo sát,...

6. Cuối bài viết tác giả cần ghi rõ họ tên, học vị, chức vụ, tên cơ quan làm việc, địa chỉ liên hệ (như địa chỉ cơ quan, điện thoại, hộp thư điện tử (Email)).

7. Ban Biên tập có quyền biên tập bài viết để phù hợp với tôn chỉ, mục đích, văn phong, cách trình bày bài của Tạp chí. Trường hợp cần thiết, Ban Biên tập sẽ trao đổi với tác giả về dự kiến biên tập. Quyền quyết định cuối cùng về đăng hoặc không đăng bài viết thuộc về Ban Biên tập của Tạp chí.

8. Tác giả có quyền quyết định xin rút lại bài viết của mình trong thời gian cho phép. Tuy nhiên, bản thảo không được sử dụng sẽ không trả lại cho tác giả.Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP