Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Đầu mối

Lê Thị Hoa
Thư ký Tòa soạn
024.39349105/ 0988770553
24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Email: lehoa70@vista.gov.vn

Hỗ trợ

Nguyễn Thị Tú Quyên
Điện thoại: 024.39349105/ 0986927171
Email: tuquyen@vista.gov.vnTạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP