Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM

ĐỖ VĂN THẮNG, TRỊNH QUANG THIỀU

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=92571a37-32bf-4422-8b03-c6cea2ef6f9dĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124